„Dawne Pieśni – Młode Głosy” w Centrum im. Ludwika Zamenhofa – 2011

         Rok 2011 był bardzo ważny w historii Towarzystwa. Młodzi muzycy, wypromowani na przesłuchaniach konkursowych w Waniewie po raz pierwszy zaprezentowali swoje osiągnięcia mieszkańcom Białegostoku w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. W dniu 30 lipca wystąpiły przy olbrzymim aplauzie publiczności zespoły: „Mazurskie Kwiaty” – zespół cymbalistów z Ełku, duet Dominika Szyszko i Beata Szyszko – Anzulewicz z miejscowości Rutka-Tartak na Suwalszczyźnie, „Ranok” – Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca z Bielska Podlaskiego oraz zespół „Otako” z Suwałk.

 

„Dawne Pieśni – Młode Głosy” na dożynkach w skansenie Białostockiego Muzeum Wsi w roku 2012

          W roku 2012 w dniu 5 sierpnia po raz pierwszy w historii Festiwalu laureaci poprzednich jego edycji zaprezentowali się na festynie „Dożynki w skansenie” w Białostockim Muzeum Wsi. Były to zespoły – laureaci Festiwalu z Waniewa z lat ubiegłych – „Hiłoczka z Czeremchy, „Żemerwa” i „Ranok” z Bielska Podlaskiego, „Tercet z Makówki”, „Słowianoczki” z Białegostoku oraz „Otako” z Suwałk.

          Wśród publiczności festynu rozpowszechniono ponad 200 egzemplarzy Gazety Festiwalowej „Leć Głosie… 2012”. Członkowie zespołów oraz dzieci, które przybyły wraz rodzicami na koncert otrzymały pamiątki – chorągiewki ze zdjęciami zespołów w strojach ludowych.

          Festiwalowi towarzyszyła wystawa o charakterze edukacyjnym z zakresu muzyki ludowej pt. „Pieśni z naszych stron” wraz z prezentacją ludowej ceramiki z terenu Mazowsza, Kurpi, Podlasia, Suwalszczyzny i Mazur.

          Podstawę ekspozycji „Pieśni z naszych stron” stanowiła prezentacja dokonań wybitnego naukowca-etnografa, badacza kultury ludowej Podlasia i Polesia Stanisława Dworakowskiego. Nasz sławny rodak urodził się w roku 1907 we wsi Dworaki-Pikaty w gminie Sokoły. Od końca drugiej wojny światowej mieszkał w Sokołach. Utrzymywał się zaś z hodowli pszczół. Kontynuował pracę badawczą w zakresie kultury ludowej rodzinnych stron. Wynik tych badań stanowi książka „Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią” wydana przez Białostockie Towarzystwo Naukowe w 1964 r. Zmarł 17 listopada 1976 r. Jego grób znajduje się na Powązkach w Warszawie.

          Na wystawie „Pieśni z naszych stron” zaprezentowano nuty i tekst sześciu pieśni zapisanych od mieszkanki Waniewa Jadwigi Janeczkowej, które Stanisław Dworakowski opublikował w książce „Zwyczaje rodzinne w powiecie Wysoko-Mazowieckim” wydanej w 1935r. w Warszawie.

          Laureaci Festiwalu z lat 2007-2012, zespoły „Hiłoczka z Czeremchy, „Ranok” oraz „Żemerwa” z Bielska Podlaskiego, „Słowianoczki z Białegostoku byli śpiewającymi aktorami fascynującego widowiska muzycznego – śpiewogry pt. „Dożynki w skansenie” prezentując tradycyjne obrzędy związane ze żniwami: zażynek czyli rytualne rozpoczęcie żniw, wiązanie przepiórki na zakończenie.

          A więc rok 2012 stanowił początek nowej formuły Festiwalu. Co roku najlepsi artyści nagrodzeni w Waniewie prezentują się mieszkańcom Białegostoku na festynie „Dożynki w skansenie” w Białostockim Muzeum Wsi.

      W roku 2013 na „Dożynkach w skansenie” wystąpiły zespoły, laureaci Festiwalu w Waniewie: „Hramada” z Białegostoku – lider zespołu Genadiusz Szemiet oraz „Szeszupiaki” z miejscowości Rutka-Tartak, którego kierownikiem jest Beata Szyszko-Anzulewicz.

 

„Dawne Pieśni – Młode Głosy” – Waniewo 2015

          Przesłuchania konkursowe IX Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode Głosy” odbyły się jak corocznie w dniu parafialnego święta odpustu na św. Annę 26 lipca. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż po raz pierwszy w Waniewie wystąpił prezentując wysoki poziom artystyczny młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny z GOK w Sokołach.

       W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych najwyższe nagrody uzyskał kwartet zespołu „Ranok” oraz kapela cymbalistów z Ełku. W kategorii zespołów śpiewu tradycyjnego pierwszą nagrodę otrzymał zespół śpiewaczy „Dobryna” z Białegostoku, zaś drugą tercet rodzinny z Makówki.

      Niezwykle wysoki poziom zaprezentowały solistki śpiewu tradycyjnego, Aleksandra Iwaniuk z Białegostoku oraz Dominika Szyszko z Rutki-Tartak. Wyróżnienia otrzymali najmłodsi uczestnicy Festiwalu z Białegostoku: duet Martyna Misiejuk i Anastazja Szeremata, zespół „Stebło” i siostry Kalisia i Dominika Petrovskie.

 

„Dawne Pieśni – Młode Głosy” – Waniewo 2016

          W bieżącym roku w Waniewie odbył się dziesiąty jubileuszowy Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode Głosy”. W niedzielę 31 lipca po odpustowej Mszy Świętej licznie zebranym pielgrzymom i turystom swój twórczy dorobek przedstawiło 10 zespołów muzyki ludowej, ogółem 97 młodych muzyków śpiewaków i instrumentalistów.
       Jury Festiwalu przyznało Nagrody Wójta Gminy Sokoły: pierwsza nagroda – zespół wokalno-instrumentalny z GOK Sokoły i druga nagroda – Kapela Mietka Buraka.
       W kategorii zespołów śpiewu tradycyjnego pierwszą nagrodę otrzymał zespół „Hiłoczka” z Czeremchy, drugie miejsce ex aequo zespoły „Rankowi diwczatka” z Bielska Podlaskiego i „Szeszupiaki” z Rutki-Tartak. Pierwszą nagrodę w kategorii solistów instrumentalistów uzyskała Małgorzata Makowska z Suwałk. Pierwszą nagrodę w kategorii śpiewu a-capella otrzymał „Tercet Rodzinny” z Białegostoku. Przyznano również trzy wyróżnienia w kategorii śpiewu tradycyjnego.
          Dziesiątemu jubileuszowemu Festiwalowi Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode Głosy” – Waniewo 2016 towarzyszyła wystawa planszowo-zdjęciowa pt. „Dawne Pieśni – Młode Głosy” zorganizowana w Urzędzie Marszałkowskim tydzień przed Festiwalem i prezentowana również w Waniewie w dniu Festiwalu. Wystawa ze względu na wysoki poziom artystyczny i merytoryczny plakatów, publikacji i zdjęć ilustrujących dziesięcioletnią działalność Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie” wzbudziła zainteresowanie miłośników tradycyjnej muzyki ludowej.