Kronika

2005

Zarząd Towarzystwa w latach 2005-2006

Zbigniew Nasiadko – prezes
Krzysztof Rau – wiceprezes
Sławomir Halicki – sekretarz
Henryk Górecki – skarbnik
Jerzy Muszyński – członek Zarządu
Andrzej Tokajuk – członek Zarządu


2010

W dniu 18 listopada 2010r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”, na którym wybrano nowy zarząd w składzie:

prezes – Zbigniew Nasiadko,
wiceprezes – Jerzy Muszyński,
sekretarz – Anna Zerbst,
skarbnik – Wanda Surmasiewicz-Leonowicz,
członek Zarządu – Artur Gaweł,
członek Zarządu – Halina Olszaniecka.

Wybór dr Artura Gawła do składu zarządu Towarzystwa zapoczątkował współpracę Towarzystwa z Białostockim Muzeum Wsi. Przy pomocy tej instytucji Towarzystwo uzyskało wstęp do sieci informacyjnej Internetu.
Od tego roku na stronie www.bialostockiemuzeumwsi.pl/slopiewnie prezentujemy wszystkie dokumenty organizacyjne i materiały promujące festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode Głosy”.


2013

Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa

W dniu 29 listopada 2013r. na walnym zebraniu stowarzyszenia odbyły się wybory uzupełniające członków Zarządu Towarzystwa, w skład którego weszli:

Zbigniew Nasiadko – prezes
Stanisław Pogorzelski – wiceprezes
Jerzy Siwak – skarbnik
Anna Zerbst – sekretarz
Artur Gaweł – członek Zarządu
Piotr Sakowski – członek Zarządu


2014

Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej – konferencja w Białowieży

W dniach 28-29 marca 2014r. odbyła się w Białowieży konferencja, pod nazwą Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania zorganizowana przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Białowieski Park Narodowy. W pierwszym dniu konferencji referaty wygłosili: Krajobraz kulturowy regionu Puszczy Białowieskiej – nasze wspólne dziedzictwo – dr Mirosław Stepaniuk Białowieski Park Narodowy, oraz Ochrona budownictwa drewnianego na Podlasiu – dr Artur Gaweł z Białostockiego Muzeum Wsi. W tym samym dniu odbyły się prezentacje projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe z województw podlaskiego i lubelskiego.

Projekty z zakresu ochrony i promocji tradycyjnej muzyki ludowej przedstawili:

Anna Zerbst i Zbigniew Nasiadko – Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie”,
Julita Charytoniuk – Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia,
Krzysztof Gorczyca – Towarzystwo dla Natury i Człowieka,
Dariusz Fionik – Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach,
Krystyna Wińska – Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego.


2015

03.08.2015 „Muzykalny z natury” – reportaż Joanny Sikory

Audycja radiowa w Polskim Radiu Białystok


2017

Na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie” w dniu 27 lutego 2017r. Zarząd Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie” ukonstytuował się następująco:

Zbigniew Nasiadko – prezes
Piotr Sakowski – wiceprezes
Anna Zerbst – sekretarz
Jerzy Siwak – skarbnik
Mirosława Kamińska – członek Zarządu

Od tego roku aktualnym adresem naszej strony internetowej jest www.slopiewnie.cba.pl


Dotychczasowe osiągniecia prezesa Zbigniewa Nasiadko zostały docenione i uhonorowane Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2015-2016.

 

Artykuł w Kurierze Porannym