O nas

„Słopiewnie” – to znaczy…

Autorem nazwy własnej Towarzystwa jest Julian Tuwim, który napisał cykl wierszy pod tym właśnie tytułem i zadedykował Karolowi Szymanowskiemu. Tym samym pięknym słowem nazwał Karol Szymanowski swoje opracowanie „6 pieśni na chór a’capella”, których praźródłem była publikacja „Puszcza Kurpiowska w pieśni” ks. Władysława Skierkowskiego wydane przez Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1928-34. W pięć lat później Szymanowski publikuje – „12 pieśni kurpiowskich na głos i fortepian”, a we wstępie wyraził wdzięczność autorowi „Puszczy Kurpiowskiej w pieśni” za udostępnienie nam – muzykom polskim – tego, tak mało dotychczas znanego, a tak niezmiernie bogatego źródła najpiękniejszej być może polskiej ludowej pieśni.

Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie” zostało zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym w Białymstoku w marcu 2005 roku. Członkami założycielami Towarzystwa byli między innymi: Henryk Górecki – emerytowany pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasłużony działacz kultury, Sławomir Halicki – Burmistrz Miasta Suraż, Jerzy Muszyński – dziennikarz, animator kultury, Krzysztof Rau – reżyser, nauczyciel akademicki, Edward Redliński – pisarz, Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego. Prezesem Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie” został Zbigniew Nasiadko – publicysta, laureat XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w roku 1998 oraz konkursu Muzyki Folkowej „Nowa Tradycja”, zorganizowanego przez Polskie Radio-Radiowe Centrum Kultury Ludowej w 1999 roku.

Towarzystwo realizuje podstawowe cele statutowe organizując corocznie Festiwal „Dawne Pieśni – Młode Głosy” z udziałem dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzyki ludowej.

Założenia organizacyjne i programowe Festiwalu konsultowano z następującymi etnomuzykologami i twórcami kultury: Teresą Pardo z Łomży, Ewą Wróbel z Warszawy, Ligią Hnidec z Białegostoku, Elżbietą Tomczuk z Bielska Podlaskiego, Józefem Murawskim z Szypliszek, Mirosławem Nalaskowskim z Suwałk, Jerzym Śródkowskim z Białegostoku. Projekt Festiwalu „Dawne Pieśni – Młode Głosy” wysoko ocenił Marcin Nałęcz-Niesiołowski, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki.