Contact

Society Of Music "Słopiewnie"

UL. Kilińskiego 8

15-089 

Tel: (85) 742 00 54 mobile: 660 785 089

REGON: 200014987
NIP: 542 29 23 043
Account: Bank Spółdzielczy in Białystok
17 8060 0004 0008 5993 2000 0010

email: slopiewnie@wp.pl

Facebook: https://www.facebook.com/slopiewnie/